Wie is CBO Meilân?

Waar staan wij voor en wat zijn onze pijlers?

  • CBO Meilân wil kinderen begeleiden (“meigean”) in hun ontwikkeling en meenemen in de ontdekkingstocht van het leven (oriëntatie op de wereld).
  • CBO Meilân staat voor het tot bloei laten komen van elk kind. We willen kansen en ruimte bieden passend bij de specifieke behoeften van alle kinderen en hen in hun ontwikkeling begeleiden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder (christelijk) onderwijs, geïnspireerd op de bijbel, geworteld in de christelijke traditie en daaraan verbonden normen en waarden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder goed onderwijs, waarbij continue aandacht is voor kwaliteit van samen leren en samen leven.
  • CBO Meilân staat voor samendoen, samenwerken, saamhorigheid, solidariteit en het vormen van een eenheid van 15 verschillende scholen.

Lees meer op cbo-meilan.nl

Laatste nieuws

11 jul

Op naar het nieuwe schooljaar!

Lees bericht